Angličtina

Elite Language Center ponúka klientom najvyššiu možnú kvalitu vo výučbe cudzieho jazyka. Poskytujeme klientom hodiny angličtiny s kvalifikovanými lektormi, osobne preverenými našim akademickým riaditeľom. Lektori zväčša pochádzajú z anglicky hovoriacich krajín, v prípade začiatočníkov a mierne pokročilých sú však k dispozícii aj profesionálni slovenskí lektori. V záujme čo najvyššej efektívnosti výučby sa počas hodín ako komunikačný jazyk používa výhradne angličtina, a to bez ohľadu na úroveň pokročilosti študenta. Okrem hodín všeobecnej angličtiny, poskytujeme aj špecializované kurzy, zamerané na obchodnú, právnicku či finančnú angličtinu.

Na mieru Vám ušijeme kurz, či už individuálny alebo skupinový. Ak si študenti zvolia individuálne (one to one) kurzy, Elite Language Center kurz prispôsobí potrebám klienta. Tieto kurzy sú najintenzívnejšieho charakteru a lektorovi i študentovi umožňujú sústrediť sa výlučne na požiadavky študenta, čo sa týka zdokonaľovania jazyka i relevantnej slovnej zásoby/tém. Lektorov pozorne vyberáme podľa požiadaviek študenta, a tak spolupráca ústi do čo najhodnotnejšieho využitia každej jednej hodiny.

Nemáme žiadne pevne stanovené zápisné obdobia, kurz môžete začať kedykoľvek, 365 dní v roku.

Korporátna angličtina

Už od svojho vzniku mala naša jazyková škola dobré vzťahy s mnohými spoločnosťami a dopyt každým dňom rastie. Väčšina našich firemných klientov vyžaduje “špecializované kurzy” zamerané na profesionálnu obchodnú, či právnickú angličtinu. Elite má k dispozícii lektorov, vďaka ktorým kvalita týchto hodín prevyšuje ktorúkoľvek inú jazykovú školu na Slovensku.

My v Elite oceňujeme, že naši korporáni klienti podporujú svojich zamestnancov v dosahovaní cieľov v ich ďalšom vzdelávaní a profesionálnom rozvoji. Úzko spolupracujeme s oddeleniami ľudských zdrojov a manažérmi, a pomáhame našim klientom tieto ciele napĺňať. Študijné materiály sú navrhnuté tak, aby presne korešpondovali so záujmami klienta, či už sa jedná o klientov z oblasti IT, realít alebo napr. finančníctva. Je samozrejmosťou, že pri práci so spoločnosťami je za každých okolností zachovávaná diskrétnosť a dôvernosť.

Sme pyšní, že môžeme našim klientom poskytovať komplexné jazykové služby, vrátanie jazykového auditu, na mieru pripravovaných študijných materiálov a pravidelných hodnotení. Okrem toho tiež ponúkame služby ako proofreading, editovanie textov a copywriting.

Neváhajte nás kontaktovať a uvidíte, prečo sa veľké úspešné firmy obracajú vo výučbe jazyka práve na nás!

Právnicka angličtina
Finančná angličtina
Obchodná angličtina
Všeobecná angličtina

Právnicka angličtina

Terminológia používaná v právnických kruhoch je veľmi špecifická vo všetkých jazykoch, angličtinu nevynímajúc. V našom kurze právnickej angličtiny Vám detailne priblížime právny systém Európskej Únie, Veľkej Británie a USA, ako aj slovnú zásobu s touto témou spojenú.

Kurz vedie skúsený americký právnik a lektor David F. Rubin, a okrem rôznych právnych systémov pokrýva aj problematiku zmlúv, pracovného práva či práva obchodných spoločností. Učivo sa venuje i nadobudnutiu jazykových zručností potrebných pri právnickej korešpondencii alebo pri tvorbe prezentácií. Kurz je určený právnikom a študentom práva, ktorých znalosť angličtiny je minimálne na úrovni vyššie pokročilý (upper-intermediate). V prípade záujmu vieme vytvoriť aj kurz právnickej angličtiny šitý na mieru, zameraný na špecifické aspekty práva.

Finančná angličtina

Kurz je určený pre tých, ktorí pracujú v oblasti finančníctva a účtovníctva a chcú si zdokonaliť jazykové schopnosti v tejto špecializovanej oblasti. Osvojenie si učiva obsiahnutého v tomto odbornom kurze si vyžaduje, aby účastníci disponovali znalosťou angličtiny na úrovni B2. Zameranie kurzu je možné prispôsobiť individuálnym potrebám a venovať sa témam, ktoré sú pre klienta najviac relevantné. Kurz ponúkame aj vo forme prípravy na medzinárodnú skúšku z finančnej angličtiny.

Profesionálne zručnosti

Kurzy profesionálnych zručností vyvíjame a otvárame na základe dopytu klientov. V našej ponuke ale nájdete aj pravidelné workshopy, ktoré sa tiež zameriavajú na rozvoj profesionálnych zručností. Ak máte záujem o kurz, ktorý ste v našej ponuke zatiaľ nenašli, kontaktujte nás prosím.

Menu